במהלך השנתיים האחרונות לווינו ע”י מיה וצוות משרדה בתהליך אישור תכניות, תכנון וביצוע שבסופם קבלת רישיון העסק. העבודה מול מיה ומשרדה התנהלה באופן מקצועי ביותר, תוך מתן תשובות מקצועיות בטווח זמן קצר. לעתים כאשר ביקשנו, הגיעה מיה לפקח על המתרחש ונתנה דגשים לצורך התקדמות בתהליך קבלת הרישיון. נציין כי התרשמנו מאד ממקצועיותה ומקשרי העבודה של מיה עם כל הגורמים הנוגעים לתהליך ואנו ממליצים מאד עליה ועל משרדה. תומר שריה, ‘בראנצ’ כריכים וארוחות בע”מ