הדרך לקבלת
רישיון יצרן

ליווי מקיף לקבלת רישיון יצרן הפותח לעסק שלך דלת להזדמנויות חדשות, תורם לפיתוח העסק ומאפשר לך לעמוד בדרישות הנחוצות לשמירה על בריאות הציבור.

עם התגברות הפרסומים בשנים האחרונות אודות זיהומים שונים במפעלי מזון, גוברת מודעות הציבור מחד ורשויות האכיפה מאידך, לחשיבות ההקפדה על הליכי הפיקוח בתחום תברואת המזון. לצד זאת חשוב לדעת, כי הוצאת רישיון יצרן מסייעת למפעלים הלוקחים חלק בשרשרת ייצור המזון (כגון קונדיטוריות, מאפיות, חברות קייטרינג וכל מפעל ליצור מזון) במניעת נזקים תברואתיים ותדמיתיים.

מטרתו של רישיון היצרן היא לשמור על בריאות הציבור באמצעות פיקוח על הייצור במפעלי מזון ובעסקים הלוקחים חלק בשרשרת ייצור המזון. רישיון יצרן מונפק ע”י שירות המזון במשרד הבריאות. מאחר שעסקים מתחום המזון מחויבים לעבוד עם מפעלים ועסקים מורשים בעלי רישיון יצרן, הוצאת רישיון יצרן עפ”י חוק תעניק לעסק שלך עדיפות על פני עסקים אחרים שלא הוציאו רישיון יצרן.

באילו מקרים צריך להוציא רישיון יצרן?

חשוב לציין כי לא כל עסק בתחום המזון מחויב להוציא רישיון יצרן. למעשה, החוק מבחין בין עסקים המכינים אוכל לצריכה על בסיס יומי במקומות כגון בתי אוכל ודוכני מזון, לבין עסקים כגון מפעלי מזון המייצרים מזון ומספקים אותו לצריכה מחוץ לגבולות העסק. כאשר מדובר מסעדה או מזנון, אין צורך להוציא רישיון יצרן. במקרה כזה יש להוציא רישיון עסק בלבד. לעומת זאת, עסקים המוציאים את האוכל מהמפעל בו הם מכינים אותו – מחויבים ברישיון יצרן. לצד מפעלי מזון, גם עסקים הלוקחים חלק בשרשרת המזון מחויבים בהוצאת רישיון יצרן, כמו למשל עסקים העוסקים בייצור, אריזה, שיווק, אחסון חומרי גלם לייצור או לאחסון תוצרת מוגמרת של גורם שלישי.


תהליך קבלת רישיון יצרן

הליווי המקיף לקבלת רישיון יצרן במשרד מיה בן שחר כולל את השלבים הבאים:

 1. בדיקת היתכנות – בשלב זה נבדוק את התאמת הנכס לדרישות החוק:
 • בדיקת התאמת הנכס לפעילות הרצויה, להיקף הייצור המשוער ולהתאמת דרישות החוק.
 • בדיקת התאמת השימוש המבוקש לשימוש המותר עפ”י התב”ע (תכנית בניין עיר המגדירה, בין השאר, שימושים/יעודים מותרים לשטח/קרקע).
 1. מדידת הנכס.
 2. תכנון העסק – תכנון נכון עשוי לחסוך לבעל העסק זמן רב בהליך אישור התכנית במשרד הבריאות ולא פחות מכך גם לא מעט כסף. התכנון יעשה ביחד עם בעל העסק ויותאם לצרכיו, לאופן עבודתו ולדרישות החוק. בעת תכנון מפעל מזון, יינתן דגש מיוחד על הפרדה בין קווי הייצור ומניעת הצטלבויות העלולות לגרום לזיהום המזון.
 3. קיום פגישות וישיבות עם משרד הבריאות (שירות המזון) לצורך קבלת אישור עקרוני לתכנית.
 4. העברת קובץ התכנית המאושרת למהנדס אינסטלציה, לצורך עריכת נספח סניטרי ואישורה במחלקת בריאות הסביבה.
 5. העברת התכנית לאישור העירייה, על מנת לוודא כי הנכס תואם את השימושים המותרים עפ”י התב”ע ושאין בו חריגות בניה.
 6. עם קבלת האישורים הנדרשים לתכנית (משירות המזון, בריאות הסביבה והעירייה) ניתן להתחיל בשיפוץ.
 7. בתום השיפוץ תיערך ביקורת מקדמית ע”י משרדנו, טרם ביקורת משרד הבריאות.
 8. הזמנת משרד הבריאות לביקורת בעסק לצורך בדיקת התאמת התכנית לעסק ותנאים תברואתיים נאותים וכן לקיחת מזון לדגימת מעבדה.
 9. לאחר מעבר ביקורת בהצלחה, תשולם אגרת רישיון יצרן.
 10. הנפקת רישיון יצרן.

המומחיות שלנו ברישוי עסקים באזור ירושלים והסביבה, נשענת על מקצועיות וניסיון ארוך שנים בתחום תברואת המזון. למשרדנו תעודת ‘נאמן תברואה ובטיחות מזון’ מטעם משרד הבריאות וכן תעודת ראש צוות Haccp. ההבנה וההיכרות הקרובה עם דרישות משרד הבריאות והמחלקה לרישוי עסקים יחד עם הדגש הניתן על הממד התברואתי, יאפשרו לנו לסייע לך לקבל רישיון יצרן בדרך הקצרה והחסכונית ביותר.

לקבלת פרטים נוספים אנא בלאו פרטיכם ונציג משרדינו יחזור אליכם בהקדם.