שימוש חורג

אילו מקרים מצריכים קבלת היתר לשימוש חורג בנכס, וכיצד ניתן לשפר את הסיכוי לקבלת היתר תוך פרק זמן סביר באמצעות ליווי מקיף ויסודי?

הגשתם בקשה לרישוי העסק וגיליתם שהשימוש המבוקש בנכס אינו תואם את היתרי הבנייה או התב”ע (תכנית בניין עיר החלה על הנכס)? במקרים מסוג זה, יש לקבל מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה היתר לשימוש החורג מהייעוד המקורי של הקרקע ו/או הנכס ליעוד המבוקש (בהתאם לסוג העסק שלך).


מקרים המצריכים בקשה לשימוש חורג:

שימוש חורג מהיתר הבנייה – מקרים שבהם אופי השימוש בנכס חורג מהיתר הבנייה שניתן לו. הדרישה לשימוש חורג תתעורר למשל כאשר היתר הבנייה מתיר שימוש בנכס בתור משרד, אך בפועל הוקם בו מפעל או בית אוכל.

שימוש חורג מהתב”ע – חריגה מהייעוד המקורי של הנכס עפ”י תכנית בניין עיר. כך למשל בעל עסק, המקים באזור המיועד למסחר, מפעל מזון אשר אמור להיות באזור תעשייה, למעשה חורג מהשימוש המותר בחוק.

בכל אחד ממקרים אלו יש להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בקשה לשימוש חורג. ההיתר הניתן קצוב בזמן, שבסיומו יש לפעול לחידוש ההיתר. בכל מקרה, חשוב לציין כי סטייה מהותית מהתב”ע או מהשימוש המותר בתכנית, תקטין את סיכויי קבלת ההיתר.   


בקשה לשימוש חורג – תהליך העבודה

המיקוד של משרד מיה בן שחר ברישוי עסקים באזור ירושלים והסביבה, מסייע לך לשפר את סיכויי קבלת ההיתר באמצעות תהליך ליווי מקיף, הכולל את השלבים הבאים:

 1. עריכת תכנית לשימוש חורג – הגשת הבקשה בצירוף המסמכים הדרושים, לרבות נסח טאבו עדכני, הרמוניקה (תכנית אדריכלית) וחוות דעת הנדסית לפיה המבנה יכול לעמוד בשימוש המבוקש.
 2. תשלום אגרת פתיחת תיק.
 3. פרסום הבקשה בעיתונות, הפצתה לשכנים, והמתנה למשך שבועיים לצורך קבלת התנגדויות אפשריות מצד מי שרואה עצמו נפגע כתוצאה מהשימוש החורג.
  • במידה ואין התנגדויות: הבקשה מועברת לוועדת רישוי.
  • במידה ויש התנגדויות: הבקשה מועברת להחלטת וועדת התנגדויות, אליה יוזמנו המתנגדים. הוועדה תשמע את סיבות ההתנגדות ואת טענות בעל העסק, ותחליט בהתאם לכך האם לאשר את הבקשה או לדחותה.
 4. אישור הבקשה ומשך תקופת ההיתר הניתן הינו בכפוף לתנאים שונים ומשתנים (כגון היטל השבחה, אישור הגיחון, משרד הבריאות, מחלקת תברואה, נגישות וכיו”ב).
 5. מילוי התנאים וקבלת האישורים מכל הגורמים הדרושים.
 6. תשלום אגרת היתר.
 7. הנפקת היתר בניה לשימוש חורג.

היתר לשימוש חורג אינו מהווה רישיון עסק והינו הליך שונה ונפרד. אך במידה שהעסק טעון שימוש חורג, לא יונפק רישיון עסק קבוע ללא היתר שימוש חורג. במידה שהעסק טעון רישוי (כל עסק המופיע בצו רישוי עסקים), יש להוציא עבורו רישיון עסק עפ”י חוק.   

ההליך הביורוקרטי המורכב מצריך ליווי שחוסך זמן יקר ומונע טעויות בכל אחד משלביו. באמצעות הכרות מעמיקה עם החוקים השונים וליווי בתי עסק רבים, נסייע גם לעסק שלך לשפר את סיכויי קבלת ההיתר בדרך הקצרה ביותר.  

לקבלת פרטים נוספים אנא בלאו פרטיכם ונציג משרדינו יחזור אליכם בהקדם.